Bilog na Prutas sa Media Noche

Ang mga BILOG na prutas sa aming hapag
Ang mga BILOG na prutas sa aming hapag

Sa tuwing sasapit ang huling araw ng taon
Maraming pamahiin ang mga Pilipino
Samu't saring paniniwala na galing sa Tsino
Mga bilog na prutas ay isa na rito.