Repleksyon...


malayo ang tingin


Hinubog ng mga kamay
Nililok sa kawalang-malay.
Ang taglay na talino'y
kaloob ng Maykapal.
Pinuhunan ay pagsisikap
Ang tubo ay karangalan.
Natatanging inspirasyon sa lahat ng tagumpay,
Ay ang binhing nagbigay ng
payak na buhay

At sa mahabang paglalakbay,
May aninong sumasabay.
Saan patutungo ang daang napili?
Dinanas ay sakit at
at sanlaksang pighati.
Bato at buhangin
sa binistay na pagkatao,
Umahon sa pagkalunod...
Bumangon sa pagkabigo.


malalim na pag-isip


Sa pagdaloy ng agos
sa ilog ng karimlan
Hinagupit ng alon, humampas sa likuran.
Lumuha ng lubos
sa natamong kalupitan.
Sa mundong naiiba at
hindi pangkaraniwan.


Sadya nga yatang tadhana'y mapagbiro
Kung sino ang hanap ng puso
ay tila nagtatago.
Patuloy na maglalayag...
Walang tigil na kakampag.
Hanggang matunton
ang himig na katugon.


patuloy na paglalakbay


Malayo-layo na rin
ang narating ng mga paa.
Malawak na rin ang
sisidlan ng kaisipan.
Unti-unti nang nababakas sa mga mata
ang pag-asang
magbubuo sa
nawasak na katauhan.


At ngayon ay handa nang sagupain
ang mas matatarik na bangin.
Buong loob na sisisirin
mga balong malalalim.
Upang ang anino sa tubig
ay makitaan ng ngiti...
Tunay na kagalakan ang ipinapahiwatig.