I show You how To Make Huge Profits In A Short Time With Cryptos!

Huling Kabanata


Napapad kung saan
ang tanging pangarap ko.
Tinangay ng hangin
tinaboy sa malayo.
Nasaktan ang damdamin
takot nang mabigo.
Natitirang pag-asa'y
bigla pang naglaho.
Ilang beses nang bumuo
ng isang kastilyo.
Inakalang matatag
matibay ang pagkakatayo.
Nadaanan lamang
ng mahinang bagyo,
nabuwal ang haligi't
kisap-mata'y gumuho.
Kailan ba matatapos
matagal na paghihintay?
May dahilan pa kaya
ang magtiwala ng tunay?
Matatagpuan pa kaya
ang tinakdang kaugnay
nitong pusong sadyang
nawalan nang malay.(Photos from the web)
Comments

Post a Comment

Your thoughts, ideas, opinions and suggestions about my post are highly appreciated. My deepest and warmest greetings to you. GOD bless always!

TRENDING

Lizette Turns 18 - The Opening Prayer

MyeDomain.info Is Now on Track

Las Farolas, The FISH World - Part 1

Lizette Turns 18 - Candles and Toasts

Lizette Turns 18 - 18 Roses and Their Symbolisms

Why Blogging?