Huling Kabanata


Napapad kung saan
ang tanging pangarap ko.
Tinangay ng hangin
tinaboy sa malayo.
Nasaktan ang damdamin
takot nang mabigo.
Natitirang pag-asa'y
bigla pang naglaho.
Ilang beses nang bumuo
ng isang kastilyo.
Inakalang matatag
matibay ang pagkakatayo.
Nadaanan lamang
ng mahinang bagyo,
nabuwal ang haligi't
kisap-mata'y gumuho.
Kailan ba matatapos
matagal na paghihintay?
May dahilan pa kaya
ang magtiwala ng tunay?
Matatagpuan pa kaya
ang tinakdang kaugnay
nitong pusong sadyang
nawalan nang malay.(Photos from the web)
1 comment:

Your thoughts, ideas, opinions and suggestions about my post are highly appreciated. My deepest and warmest greetings to you. GOD bless always!

Share This